Hai Sun Restaurant

415-346-4792

3137 Laguna St, San Francisco, CA, 94123-3514

PDF: To-Go Menu

Hai Sun Restaurant×