Kar Luk Restaurant

718-832-4500

437 5th Ave, Brooklyn, NY, 11215-4028

PDF: To-Go Menu

Kar Luk Restaurant×